Betingelser

OVERSIGT

Denne hjemmeside drives af Danish Daily. Gennem hele hjemmesiden henviser termerne "vi," "os," og "vores" til Daily Danish. Daily Danish tilbyder denne hjemmeside, herunder al information, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige på denne side, til dig, brugeren, under forudsætning af din accept af alle de her nævnte vilkår, politikker og meddelelser.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os deltager du i vores "Service" og accepterer følgende betingelser ("Servicevilkår," "Vilkår"), herunder yderligere vilkår og bestemmelser og politikker, der henvises til heri og/eller er tilgængelige via hyperlink. Disse servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der er browsere, sælgere, kunder, handlende og/eller indholdsudbydere.

Læs disse servicevilkår omhyggeligt igennem, før du bruger eller får adgang til vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge en del af hjemmesiden accepterer du disse servicevilkår. Hvis du ikke er enig i alle betingelserne i denne aftale, må du ikke åbne hjemmesiden eller bruge nogen tjenester. Hvis disse servicevilkår anses for at være et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse servicevilkår.

Enhver ny funktion eller værktøj, der tilføjes den nuværende butik, er også underlagt servicevilkårene. Du kan til enhver tid se den mest aktuelle version af servicevilkårene på denne side. Vi forbeholder os retten til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse servicevilkår ved at placere opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at kontrollere denne side regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til hjemmesiden efter at have indsendt eventuelle ændringer indebærer, at du accepterer disse ændringer.

Vores butik hostes af Shopify Inc. De giver os den online e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.

DEL 1 - SERVICEVILKÅR FOR DEN ONLINE BUTIK

Ved at acceptere disse servicevilkår erklærer du, at du mindst har opnået myndighed i din bopælsstat eller -provins, eller at du har opnået myndighed i din bopælsstat eller -provins og har givet os tilladelse til at lade eventuelle umyndige afhængige af dig bruge denne side. Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må ikke overtræde nogen love i dit jurisdiktionsområde (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretlige love). Du må ikke sende orme, vira eller noget kode af destruktiv karakter. Overtrædelse af nogen af ​​betingelserne vil resultere i øjeblikkelig ophør af dine tjenester.

ARTIKEL 2 - ALMINDELIGE BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at nægte service til enhver, af enhver grund, når som helst. Du forstår, at din indhold (undtagen kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og (a) kan omfatte overførsler over forskellige netværk; og (b) kan ændres for at imødekomme tekniske krav fra tilsluttede netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger krypteres altid under overførsel over netværk. Du accepterer at ikke reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brugen af tjenesten, adgang til tjenesten eller enhver kontakt på hjemmesiden, hvor tjenesten leveres, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse. Overskrifterne, der bruges i denne aftale, er udelukkende for bekvemmelighed og begrænser eller påvirker ikke disse vilkår på andre måder.

SEKTION 3 - RIGTIGHED, FULDKOMMENHED OG TIDSPUNKTIGHED AF INFORMATION

Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne, der er tilgængelige på denne side, ikke er nøjagtige, komplette eller aktuelle. Materiale på denne side leveres kun til generel information og må ikke stole på eller bruges som eneste grundlag for beslutninger uden primær, mere nøjagtig, fuldstændig eller rettidig information fra andre kilder. Enhver tillid til materialet på denne side er på din egen risiko. Denne side kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og leveres kun til reference. Vi forbeholder os retten til at ændre indholdet på denne side til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere nogen information på vores side. Du accepterer, at det er dit ansvar at følge ændringer på vores side.

SEKTION 4 - ÆNDRINGER I TJENESTEN OG PRISER

Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde tjenesten (eller en del eller indhold heraf) når som helst uden varsel. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af tjenesten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis relevant)

Bestemte produkter eller tjenester kan kun være tilgængelige online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er underlagt returnering eller bytning i henhold til vores Returpolitik. Vi har gjort alt for at præsentere farver og billeder af vores produkter i butikken så præcist som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at din computerskærm viser hver farve nøjagtigt. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret på en sag-for-sag basis. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængderne af et produkt eller en tjeneste, vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktpriser kan ændres til enhver tid uden varsel, efter vores udelte skøn. Vi forbeholder os ret til at stoppe produktionen af et produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste, der er foretaget på denne side, er ugyldigt, hvor det er forbudt. Vi garanterer ikke, at kvaliteten af ​​nogen produkt, service, information eller andet materiale, som du har købt eller fået, vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i tjenesten bliver rettet.

SEKTION 6 - FAKTURERING OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os ret til at afvise en ordre, som du placerer hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere mængderne pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer, der er placeret af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der bruger samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af, at vi foretager ændringer i en ordre eller annullerer den, kan vi forsøge at informere dig ved at kontakte dig via den angivne e-mailadresse og/eller fakturaadresse/telefonnummer på tidspunktet for ordren. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som vi efter eget skøn synes er blevet placeret af forhandlere eller distributører. Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, rettidigt, så vi kan fuldføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov. For yderligere detaljer, se vores Returpolitik.

SEKTION 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjepart, som vi hverken overvåger, har kontrol over, eller har indspilning i. Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer "som de er" og "som de er tilgængelige" uden nogen garantier, repræsentationer eller betingelser af nogen art og uden nogen godkendelse. Vi er på ingen måde ansvarlige for eventuelle forpligtelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie værktøjer fra tredjepart. Dit brug af eventuelle valgfrie værktøjer, der tilbydes via siden, er helt på din egen risiko og skøn, og du skal sikre dig, at du er bekendt med og accepterer betingelserne, hvor værktøjer leveres af den relevante tredjepart(er). Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden (inklusive frigivelse af nye værktøjer og hjælpemidler). Sådanne nye funktioner og/eller tjenester er også underlagt disse servicevilkår.

SEKTION 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER

Bestemt indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores service, kan indeholde materialer fra tredjepart. Links fra tredjepart på denne side kan henvise dig til websteder fra tredjepart, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse eller vurdering af indholdet eller nøjagtigheden og vi giver ingen garantier og påtager os intet ansvar eller nogen form for forpligtelse for materialer fra tredjepart eller websteder fra tredjepart eller for ethvert andet materiale, produkter eller tjenester fra tredjepart. Vi er ikke ansvarlige for skader eller tab i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der er udført i forbindelse med websteder fra tredjepart. Læs omhyggeligt politikker og praksis fra tredjepart og sørg for, at du forstår dem, før du deltager i nogen transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende produkter fra tredjepart skal rettes til tredjepart.

SEKTION 9 - BRUGERKOMMENTARER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDINGER
Hvis du sender visse specifikke indsendelser (f.eks. konkurrencedeltagelser), på vores anmodning eller uden vores anmodning, kreative ideer, forslag, planer eller andet materiale online, via e-mail, pr. post eller på anden måde (samlet kaldet "kommentarer"), accepterer du, at vi til enhver tid, uden begrænsning, når som helst kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du sender til os, i enhver form for medie. Vi er ikke og vil ikke være forpligtede til (1) at holde nogen kommentarer fortrolige; (2) betale kompensation for nogen kommentarer; eller (3) svare på nogen kommentarer. Vi kan, men er ikke forpligtede til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn betragter som ulovligt, krænkende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk eller på anden måde stødende eller i strid med en tredjeparts immaterielle rettigheder eller disse Servicevilkår. Du accepterer, at dine kommentarer ikke vil krænke nogen tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærke, privatliv, personlighedsrettigheder eller andre personlige eller ejendomsrettigheder. Du accepterer yderligere, at dine kommentarer ikke vil indeholde ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, misbrugende eller obscønt materiale eller indeholde nogen computer-virus eller anden malware, der på nogen måde kan påvirke driften af tjenesten eller en relateret hjemmeside. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en anden person eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter om oprindelsen af nogen kommentarer. Du er alene ansvarlig for nøjagtigheden af de kommentarer, du sender. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for nogen kommentarer, der er sendt af dig eller en tredjepart.

SEKTION 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGER
Dit fremsendelse af personlige oplysninger via butikken reguleres af vores fortrolighedspolitik. Se vores fortrolighedspolitik for mere information.

SEKTION 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UNDLADELSER
Fra tid til anden kan der forekomme oplysninger på vores hjemmeside eller i tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til til enhver tid uden forudgående varsel (inklusive efter indsendelse af din ordre) at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og ændre eller opdatere information eller annullere ordrer. Vi er ikke forpligtede til at opdatere, ændre eller afklare oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, prisinformation, undtagen som krævet ved lov. Enhver angivet opdaterings- eller fornyelsesdato i tjenesten eller på en relateret hjemmeside må ikke betragtes som en indikation af, at alle oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside er ændret eller opdateret.

SEKTION 12 - FORBUDT BRUG
Udover andre forbud, som er specificeret i vores servicevilkår, er det forbudt for dig at bruge websitet eller dets indhold til: (a) noget ulovligt formål; (b) at opfordre eller tilskynde andre til at deltage i ulovlige aktiviteter; (c) at overtræde internationale, føderale, regionale eller lokale regler, love eller forskrifter; (d) at krænke vores eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagtale, nedværdige, true eller diskriminere på grundlag af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at fremlægge falsk eller vildledende information; (g) at uploade eller transmittere virus eller andre skadelige koder, der kan påvirke funktionaliteten eller driften af tjenesten, relaterede hjemmesider, andre hjemmesider eller internettet; (h) at indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; (i) at spamme, phishe, pharme, pretext, spider, crawl, eller scrape; (j) til noget uanstændigt eller umoralsk formål; eller (k) at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne på tjenesten, relaterede hjemmesider, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din adgang til tjenesten eller relaterede hjemmesider ved overtrædelser af disse forbud.

ARTIKEL 13 - FRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR
Vi garanterer ikke for uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri service. Vi garanterer ikke nøjagtigheden eller pålideligheden af resultaterne fra vores service. Vi kan fjerne eller annullere tjenesten til enhver tid uden varsel. Brugen af tjenesten sker på eget ansvar. Leveres "som den er" uden nogen form for garanti. "Daily Danish" og tilknyttede enheder er ikke ansvarlige for skader eller tab som følge af brugen af tjenesten. Vores ansvar er begrænset, hvor nogle retsordninger ikke tillader visse undtagelser.

ARTIKEL 14 - INDEMNITET
Du accepterer at holde "Daily Danish" og dets datterselskaber skadesløse mod krav eller krav, herunder advokatsalærer, fremsat af tredjeparter som følge af din overtrædelse af disse betingelser eller love.

ARTIKEL 15 - DELBARHED
Hvis nogen bestemmelse her er ulovlig eller ikke kan håndhæves, anses den for at være separat, og alle andre bestemmelser forbliver gældende.

ARTIKEL 16 - OPHØR
Forpligtelser ved ophør forbliver gældende. Betingelserne er gyldige, indtil de ophæves af dig eller os. Vi kan til enhver tid ophæve aftalen, især hvis du overtræder betingelserne. Du forbliver ansvarlig for forfaldne beløb indtil ophøret.

ARTIKEL 17 - OVERENSKOMST
Ikke-håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse betyder ikke, at vi afstår fra det. Disse betingelser, sammen med alle af os indsendte politikker eller driftsregler, udgør hele aftalen mellem dig og os.

ARTIKEL 18 - LOVGIVNING
Betingelserne styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark

ARTIKEL 19 - ÆNDRINGER I SERVICEVILKÅR
Den mest opdaterede version af betingelserne kan altid ses på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre disse betingelser til enhver tid. Fortsat brug af tjenesten efter ændringer indebærer accept.